מאמרים נוספים ברשת הידע:
השפעת ניהול ידע על גיוס ושימור עובדים
על מנת להבין מה גורם לאחיות רפואיות להחליף מקום עבודה לעיתים קרובות, כותבת מאמר זה קיימה ראיונות עם 32 אחיות וניסתה להבין מהי השפעתם של גורמים מסוימים כגון ניהול ידע, תרבות ארגונית ועוד על גיוס ושימור עובדים.
מאמרים נוספים ברשת הידע: