מאמרים נוספים ברשת הידע:
מפות עצים - Tree Maps
מאת: נעמה ברקוביץ' (תאריך פרסום: 01/03/2009)

המונח treempaing (מיפוי עצים), מתייחס לייצוג ויזואלי של מבנים ביניהם קיים קשר היררכי, כל זאת  בתוך סביבה מוגבלת מבחינת מרחב (מסך מחשב). הייצוג מתבצע תוך שימוש במלבנים המונחים זה על גבי זה. כל ענף בעץ מיוצג על ידי מלבן שבתורו "מרוצף" במלבנים נוספים המייצגים תתי ענפים. כל מלבן עומד ביחס פרופורציונאלי למימד אותו הוא מייצג בנתונים. לדוגמא מלבנים המייצגים זמן המתנה ארוך יהיו גדולים יותר ממלבנים המייצגים זמן המתנה קצר. ייצוג נוסף בו נעשה שימוש הוא הצבע, המצוי בהתאמה למימד אחר/נוסף של המידע. שיטה זו האפקטיבית בהצגה של נקודות הממשק בין המבנים, עושה זאת אפוא תוך שימוש בקידוד המתבסס על צבע וגודל. מפות עצים מאפשרות למשמשים להשוות תתי מבנים, אפילו אם הם נמצאים בעומק שונה בתוך המבנה הכללי, לאתר דפוסים שונים וכן חריגים המתגלים בתוך דפוסים אלו, ובאופן עקרוני לראות את התמונה הגדולה. חשוב לציין כי לא קל לממש אותן והן נחשבות ובצדק ל"מערב הפרוע" של תכנון הממשק, הן מצייתות למספר מועט של חוקים, ומפרות רבים אחרים תוך כדי התהליך. מפות עצים תוכננו לראשונה בשנות ה 90 ע"י בן שניידרמן ומאז המשיכו והשתכללו. להלן מספר טיפים ביישום של מפות שכאלה:

1)       בחר את המימדים הנכונים אותם היית רוצה לייצג באמצעות הגודל והצבע: גודל הקופסא צריך לייצג מימד כמותי, לפיכך יחס או תאריך או כל מימד אחר שלא ניתן להציג בתרשים פאי אינו ניתן להצגה גם כאן. הצבע לעומתו יכול לייצג מדידות של תפקוד או שינוי לאורך זמן כגון גידול בהכנסות, שביעות רצון לקוח ועוד.

2)       תוויות צריכות להוסיף ערך: קשה מאוד להצליח עם הכנסה תוויות לתוך המפה ואם לא נזהרים הן יכולות ליצר בלגן, שכן בהצגה של מספר גדול של ריבועים, נוכל לראות רק את ההתחלה שלהן או לעיתים אפילו אות בודדת. יש לבחון אפוא עד כמה נדרש להוסיף תווית והאם ניתן להציגה בצורה ויזואלית המאפשרת לראותן ובכך נותנת ערך מוסף.

3)       תוויות צריכות לבלוט כנגד צבעי המפה: דרך אחת להתמודד עם סוגיה זו ולא לייצר בליל של צבעים, היא לייצר הדגשה מסביב לטקסט.

4)       מקרא המסביר את עצמו: יש לוודא שהמקרא כולל  הסבר לגבי משמעות הצבע והגודל

5)       טווח הצבעים צריך להתאים למידע: במקרה בו התוצאות הן דו כיווניות חיוביות ושליליות כאחד (לדוגמא גידול לאורך תקופה), מומלץ להשתמש בשתי סקאלות של צבעים, לעומת זאת כאשר המדידה מתחילה מנקודת אפס, עדיף להשתמש בסקאלה אחת.

6)       הצגה פשוטה של פרטי היחידה: כאשר עומדים על יחידה, מומלץ להראות את פרטיה המלאים באמצעות Tooltip 

 

 

 מקורות

ויקיפדיה, Juice Analytics; http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap/;

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: