מאמרים נוספים ברשת הידע:
מה אנו יודעים?

"We only know what we know when we need to know it"

DAVE SNOWDEN

 

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: