מאמרים נוספים ברשת הידע:
מעבר לניהול ידע

הבלוג החודשי עוסק בהבטים בניהול ידע שמעבר לטכנולוגיה.

הבלוג דן באיך אנו עובדים בחיי היום-יום ואיך ניהול נכון של הידע יכול לקדם ולמנף את עבודתינו.

מאמרים נוספים ברשת הידע: