מאמרים נוספים ברשת הידע:
Business Intelligence News and Trends

 

ישנם אתרים המהווים עוגן לאנשים העוסקים וקוראים BI.  פורטל לשלל מידע וחומרים. מצ"ב הפניה לפורטל שכזה.

 

האתר כבר לא קיים ברשת.

מאמרים נוספים ברשת הידע: