מאמרים נוספים ברשת הידע:
לא על הידע לבדו

 I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than

knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world

Albert Einstein
(1879 - 1955) Physicist & Nobel Laureate

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: