מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Management News & Resources

אתר זה מספק חדשות, עדכונים,בלוגים, קישורים ומקורות רבים בכל הנוגע להתפתחויות בתחום ניהול הידע.

אתר זה הוקם ביוזמה פרטית לטובת קהילת ניהול הידע העולמית.

האתר מכיל מקורות באנגלית וגרמנית.

מאמרים נוספים ברשת הידע: