מאמרים נוספים ברשת הידע:
האם למדוד שיתוף

מחבר הפוסט בבלוג החודשי מציג גישה המתנגדת למדידה כמותית של כלי ניהול ידע.

לטענתו, קביעת מערך יעדים כמותיים לשיתוף ידע משמעותה אי הבנה של הנושא ואף עלולה להוביל לכשלון הפרויקט.

מאמרים נוספים ברשת הידע: