מאמרים נוספים ברשת הידע:
Business Intelligence: Software Helps Decision Makers
המאמר מתאר כיצד הממשל האמריקאי על כל משרדיו ואגפיו נעזר בבינה עסקית על מנת לשפר את השירות לציבור וכן לקביעת מדיניות וחקיקה נכונה ונחוצה. סוכנות הביון אשר שואפת לחזות התקפות טרור, מפקד האוכלוסין אשר מנתח טרנדים דמוגרפים, ומשרד העבודה אשר מנתח נתוני אבטלה, כולם נעזרים ביכולות האנליזה והמודולציה של הבינה העסקית.
נקודת מבט מעניינת על תחום הבינה העסקית מחוץ לעולם המאזנים.
מאמרים נוספים ברשת הידע: