מאמרים נוספים ברשת הידע:
המפתח להבנת המידע

המאמר מציג את תהליכי שיתוף הידע בחברות הביון האמריקאיות, חברות בהן המידע והידע מסווגם וממודרים.

המחבר מתאר איך כלי WEB 2.0 עוזרים לסוכנים לעשות שימוש אופטימאלי במידע שהם מקבלים.

מאמרים נוספים ברשת הידע: