מאמרים נוספים ברשת הידע:
מהו ידע

“When you know something, say what you know. When you don’t know something, say that you don’t know. That is knowledge"

 

Kung Fu Tzu (Confucius)


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: