מאגר ניהול ידעמילון מונחים
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
כ
כרטיסי ניקוד מאוזנים - Balanced Scorecards

Scorecard היא מערכת של יעדים, מדדים, מטרות ויוזמות הארגון והקשרים ביניהם, אשר יחד מתארים את אסטרטגיית הארגון וכיצד ניתן להביאה לידי מימוש.

ניתן לתאר את ה- Balanced Scorecard גם כאוסף של מדדי ביצוע מרכזיים (KPI's), אשר מאורגנים באופן הירארכי ומתייחסים להיבטים תפעוליים, טקטיים ואסטרטגיים של עסקי הארגון והחלטותיו.

 

המשך
כריית ידע - Knowledge Discovery

הגידול המתמיד בפער שבין הקיבולת והיכולות של מערכות האחסון ואחזור הנתונים, לבין היכולת של המשתמשים לנתח בצורה מועילה את המידע ולפעול לפי מסקנות הניתוח, מונע פעמים רבות ניצול יעיל של גודש המידע שקיים בארגון. כיום, כאשר המידע הוא המשאב הקריטי ביותר בתחומי פעילות רבים וכמעט בכל ארגון נאגרות כמויות עצומות של מידע, גובר והולך הצורך בכלים חכמים שיאפשרו הפקת תועלת מרבית מן המידע הגולמי שנאגר. תהליך הזיקוק של הידע הרלוונטי מתוך הכמויות האדירות של הנתונים הקיימים, חיפוש של מגמות, של קשרים ושל תבניות בעלות עניין, נקרא בלשון מקצועית Data Mining - "כריית נתונים", שם המרמז על כך שמתוך הר עצום של נתונים מחלצים כמה גרגירי ידע.
כריית המידע מוגדרת כפעולה של חשיפת מידע, של ניבוי ושל מציאת קשרים סמויים מתוך מאגרי נתונים גדולים. כריית המידע מכונה לפעמים גם בשם "גילוי ידע בבסיסי נתונים" (Knowledge Discovery in Databases - KDD).

המשך
כתיבה ידידותית - User Friendly Writing

כתיבה ידידותית: פשוטה, ברורה , מדויקת - האומנם ?

עוד רבות נדבר על תקופת הקורנה, אין ספק ש"זכינו" לקחת חלק באירוע חריג ומשמעותי שעוד נספר עליו לדורות הבאים ...

דבר אחד ברור שקיבלתי בתקופה הזו = זמן.

זמן בבית, זמן עם הבן זוג, זמן עם הילדים... וזמן לעשות סדר ולארגן את הבית שוב...ושוב... ושוב ...

בין סבבי הסדר והניקיונות המרובים גם הגיע זמנם של המכתבים המתויקים בקלסר או בתיקייה במחשב...

רובם היו סגורים ...

אני שומרת מכתבים ומיילים מספקי שירות שונים שמעולם לא פתחתי...

השאלה הגדולה היא למה?

למה יש מכתבים שמכילים מידע חשוב עבור הלקוח, אך הוא בוחר שלא לקרוא ולהתעמק בהם?

אחת התשובות לכך, בעיני, היא שהם פשוט כתובים באופן לא ידידותי בעיני הקורא.

המשך
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת