Contact
ליצירת קשר לפרטים נוספים
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
מייל:
שלח/י הודעה >
     
שירותי ניהול ידענהלים
נהלים
לשדרג את דרך כתיבת הנוהל ולהגדיל את הסיכוי שאכן ישתמשו בו

נהלים, לכאורה, הינם תחום משמים, שעובדים אוהבים לשנוא, ומשתדלים להתעלם מהם עד כמה שניתן. לא תמיד העובדים קוראים את הנהלים, ומעטים עוד יותר המקרים, בהם עובדים "מתייעצים" בנוהל לקראת קבלת החלטה ו/או עשייה.


אך נהלים הינם פוטנציאל לידע החשוב ביותר של הארגון- הנחיות הרגולציה המחייבות מאידך, והתובנות המקצועיות שהצטברו בארגון מאידך.


חברת ROM פיתחה תפיסה ייחודית לכתיבת נהלים, המבוססת על מסמכים חכמים. המסמכים נפתחים במפה גרפית המסבירה את מרכיביהם העיקריים ויחסי הגומלין ביניהם, מדגישה את העיקר, ומצניעה את היתר. המסמך מובנה בדרך המאפשרת בקלות להגיע לסעיף מסוים ולחזור ממנו למפה, בעת הצורך. הנהלים כתובים תוך חשיבה על לקוח הקצה, הן בדרך ארגונם והן בדרך ניסוחם.

 

למאמרים בנושא >


לקוחות לדוגמא: BMS, המוסד לביטוח לאומי, בנק ישראל, טבע, משרד הרווחה, משרד הבריאות, קופת חולים מאוחדת.