Contact
ליצירת קשר לפרטים נוספים
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
מייל:
שלח/י הודעה >
     
שירותיםשימור ידע
שימור ידע
התמודדות עם ידע מומחים ופרישה - לדעת מחר מה שידענו אתמול

כחלק מכל פעילות שיתוף ידע ותיעודו, ארגון משמר את הידע שלו. אולם יש מקרים בהם נדרש להשקיע מאמץ ממוקד בשימור ידע של עובד, בעיקר כזה המוגדר כמומחה, ופעמים רבות, לקראת עזיבתו את הארגון ו/או פרישתו.


חברת ROM פיתחה תפיסה ייחודית לשימור ידע של מומחים השמה דגש על:

  • תעדוף הידע שאותו הכי חשוב לשמור
  • הבניית התיעוד בפועל
  • שילוב הידע המתועד בסביבת העבודה השוטפת. 

 

לחברת ROM מספר מתודולוגיות משנה המותאמות להשקעה ארגונית משתנה.

 

למאמרים בנושא >


לקוחות לדוגמא: תע"א, המוסד לביטוח לאומי, לגין, דלתא