לקוחותינולקוחות ROM

לחברת ROM Knowledgeware ניסיון עתיר פעילות מול מגוון רחב של חברות ישראליות.

עם לקוחותינו במגזרים השונים ניתן למנות:

מגזר:
מי אביבים
עיריית חולון
עיריית ירושלים
עיריית כפרסבא
עיריית ראשון לציון
עיריית רמת גן