לקוחותינולקוחות ROM

לחברת ROM Knowledgeware ניסיון עתיר פעילות מול מגוון רחב של חברות ישראליות.

עם לקוחותינו במגזרים השונים ניתן למנות:

מגזר:
בית חולים שערי צדק אבן קיסר רשות שדות התעופה פלציב