Contact
ליצירת קשר לפרטים נוספים
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
מייל:
שלח/י הודעה >
     
שירותי ניהול ידעשולחן עבודה מקצועי
שולחן עבודה מקצועי
לארגן את המידע והידע סביב תהליכי העבודה המקצועיים

שולחן עבודה מקצועי הינו סוג של פורטל המותאם לתחום עיסוק מוגדר, וכולל תכנים מובנים, בצד מידע, מערכות מחשוב תומכות וידע נלווה נוסף.

שולחן עבודה לבעל תפקיד יוגדר, במידת האפשר, סביב תהליכי העבודה של אותו תחום עיסוק, ויכלול (כמעט) את כל הנדרש לעובד לצורך מילוי תפקידו:

 

  • תרשים זרימה של התהליך
  • מסמכי עבודה שוטפים
  • טפסים
  • הגדרות / מונחים
  • טפסים
  • פסקי דין מלווים
  • ועוד.

מכאן שמו, שכן הוא מהווה את שולחן העבודה לעובד.

 

חברת ROM מקימה שולחנות עבודה מקצועיים, תוך פיצוח תהליכי עבודה וסיוע לייעולם אם נדרש, תיעוד, ארגון תכנים, אפיון והקמת פלטפורמה מתאימה.

 

למאמרים בנושא >


לקוחות לדוגמא: המוסד לביטוח לאומי