Contact
ליצירת קשר לפרטים נוספים
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
מייל:
שלח/י הודעה >
     
שירותי ניהול ידעמסמכים וטפסים חכמים
מסמכים חכמים
כי לכתוב מסמך זה יותר מתוכן טוב

אחד האתגרים המעניינים בארגונים בהקשר למידע, היא ההיקף הנמוך של הקריאה, ההבנה והשימוש במסמכים. גם כאשר נכתבים מסמכי תפיסה חשובים, נהלים, מסמכי מתודולוגיה ואחרים, רובם המכריע של העובדים סוקר אותם ברפרוף, מבין ומשתמש בהם פחות.


לחברת ROM מתודולוגיה ייחודית לדרך כתיבתם של מסמכים חכמים שכאלו. הכתיבה מבוססת על שלוש רמות של מודל, מסמך וכלים, כאשר המודל, ועימו פרקי המסמך עצמו מתוכננים כדי לתת מענה הנגשה מיטבי לקורא.


כתיבת המסמכים בדרך זו מחדדת את החשיבה המלווה בכתיבתם, ומקלה על הקורא בקריאה, בהבנה ובהפנמת התכנים.


הכלים המלווים מסייעים להמחיש את עיקרי המסמך בתהליכי העבודה הרלוונטיים בהם דנים מסמכים אלו.


לחברת ROM תפיסה ייחודית לפיתוח טפסים חכמים, תפיסה מושתתת חשיבה תוצאתית, הלוקחת בחשבון את רצון עובד הידע לעצמאות, ועם זאת, את היכולת לשתף אותו בניסיון עמיתים, בעת מילוי טפסים עתירי מחשבה.

 

למאמרים בנושא >


לקוחות לדוגמא: משרד הרווחה, משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, BMS.