אודותינומבנה החברה
בעלים ומנכ"ל
יועץ ניהול ידע
מנהלת הנחיית קבוצות וקהילות ידע