אודותינומבנה החברה
בעלים ומנכ"ל
מנהלת
יועצת בכירה לניהול ידע
מנהלת הנחיית קבוצות וקהילות ידע