תוכנות ניהול ידע

לצד הפתרונות המתודולוגיים, ROM מציעה מספר פתרונות טכנולוגיים לניהול ידע-

  • Tip-Top: להפקת לקחים וניהולם
  • עומר: לניהול ידע במוקדי שירות לקוחות
  • File & Find: לניהול מסמכים ופורטל בארגון לא גדול

 

Tip-Top File & Find מערכת עומר