לקוחותינומגזריםבטחון

הצורך

עולם הביטחון הנו עולם מורכב, הכולל תתי עולמות רבים ושונים.

מעבר לכך, ארגונים אלו מתאפיניםן גם בתחלופה תדירה של כוח אדם (כל שנתיים, שלוש) המעוררת את הצורך בשימור זיכרון ארגוני בצד הצורך בשיתוף ותהליכי פיתוח ידע מהירים. גופי הביטחון מתמודדים עם סיכונים רבים שמחיר אי העמידה בהם הנו חיי אדם וביטחון המדינה. ניהול הידע הנה פעילות שהוחל בה כבר לפני מספר שנים, אך קיבלה משנה תוקף של חשיבות לאחר אירועי September11.

דוגמא - אתרי WIKI לניהול מידע אודות גורמים זרים

הרבה מידע וידע מנוהלים לגבי מידע על גורמים זרים: מידע על גורמים עוינים, מידע וידע על טכנולוגיות, מידע על סוגי פעילויות ועוד. עד כה נוהל הרבה ממנו במסמכי עבודה, והדבר נכון לצבאות וגופי ביטחון רבים בעולם. עידן ה- WIKI פותח בפנינו אפשרויות לניהול מובנה לתכנים שעד כה נוהלו פעמים רבות באופן לא מובנה בכלל. היתרון של ה- WIKI משולש: פעם אחת, קלות הזנת תכנים המבטיחה עדכון ועדכניות גבוהים; פעם שנייה, קלות שיתוף ידע בין גורמים שונים, לעיתים בארגונים משלימים; פעם שלישית קלות קישור בין פריטי ידע שונים.

דוגמא - ארגון תכנים

גופים ביטחוניים כוללים בתוכם זרועות וגופים רבים. פעמים, מנוהל כל אחד מהם כאוטונומיה עצמאית. למרות החלוקה הברורה של תחומי האחריות, כמעט כל גוף עוסק במשאבי אנוש, ניהול פרויקטים, בטיחות, הפקת לקחים, מחשוב ועוד. היכולת לנהל במשותף את המסמכים, כמו גם את האתרים, אינה אתגר פשוט. ניהול ידע בכל אחד מהתחומים לחוד, אף הוא אינו טריוויאלי. פעילות של מיפוי הידע כוללת ניתוח מבני בתוך הגוף והמלצה על דרך ארגונו הנכונה, כך שיקל להגיע למסמכים בתחומי דעת משותפים, כמו גם לאתרי ידע שונים באותו נושא. פרויקט של ארגון תכנים לא רק עוסק בהצעה נכונה לארגון תכנים, אלא גם בהצעה שתהיה מקובלת על כלל השותפים בדבר.

ארגון התכנים מאפשר להגיע במהירות למידע בארגונים שבהם זמינות המידע עשויה להיות קריטית ומשפיעה על ביטחון המדינה ואף על חיי אדם.

לקוחות בהם יש לנו ניסיון

צה"ל
תע"א
משרד הבטחון 
רפאל

אלישרא

אלביט

מפעלי נשק ישראל