לקוחותינומגזריםקמעונות

הצורך

עולם הקמעונאות הנו עולם בו שולי הרווח לא תמיד גבוהים. היכולת לבחור ספקים נכונים עמם כדאי לעבוד, לתכנן ולנהל מבצעי שיווק ומכירות אפקטיביים, כמו גם לתכנן נכון יותר את המדפים, הנם כולם תחומים המשפיעים מאד על הרווחיות ונובעים מהידע של העובדים.

דוגמא - ניהול ידע ולקחים ממבצעי שיווק

איזה טכניקת מבצע כדאי להפעיל? מה הניסוח הנכון שימשוך לקוחות? מתי כדאי לחלק פרסים בנקודות הפצה רבות, ומתי באופן מרוכז? מתי מבצע מייצר קניבליזם ולמעשה כלל אינו משתלם? כל אלו משפיעים על הצלחת המבצע ועל רווחיות הפעילות. מבצעי שיווק ומכירות הנם יקרים מאד, והשגת רווחיות, לאחר ההוצאות הכרוכות בה, לא תמיד ברורה מאליו. ניהול סדור של הידע בכל שלבי התהליך של המבצע (מהתכנון הראשוני ועד התכנון) חשובים לשימוש החוזר בידע. הפקת לקחים תוך התהליך וניהול לקחים המאפשר גם גישה קלה אליהם במבצעים עתידיים, מהווה גורם משמעותי להצלחת המבצעים.

הצורך הברור של למידה מהצלחות העבר וממקרים מוצלחים פחות מקבל מענה מדויק ומאפשר לחסוך כסף ולהגביר את האפקטיביות בניהול מבצעי שיווק.

דוגמא - קהילת מנהלי סניפים

כל חברה קמעונאית עובדת באמצעות חנויות המהוות סניפים, המנוהלות על ידי מנהלים מטעמה.

הידע הנצבר בראשיהם קשור לניהול העובדים, להתמודדות עם מצבי Peek, להתמודדות עם סיפורים על מבצעים אצל מתחרים, לעבודה עם אספקה המגיעה ישירות מספקים ולא דרך הרשת ועוד ועוד.

ההסתכלות על מנהלי הסניפים כקבוצה הומוגנית תאפשר לנהל אותם ככזו ולתת מענה ייעודי וממוקד לצרכיהם כקבוצה ייחודית. ניהול זה יבוצע באמצעות הקמת קהילת מנהלי סניפים.

קהילת מנהלי סניפים מאפשרת לקבוצה ייחודית זו להחליף בינה לבין עצמה תבניות מסמכים, לשוחח על בעיות חוזרות ולהתמודד עם בעיות נוספות שקשה להכשיר את המנהלים להתמודדות עמם מראש, ובטח לא נלמדים על ספסלי הלימודים. קהילת ידע שכזו מתנהלת באמצעות אתר וירטואלי בשילוב עם מפגשי פנים אל פנים.

לקוחות בהם יש לנו ניסיון

תנובה 
שופרסל
הום סנטר

דלתא

שטראוס אחזקות