לקוחותינומגזריםפרמצבטיקה

הצורך

עולם הפרמצבטיקה הנו תחום עתיר פעילויות, ידע ועתיר התפתחויות. עולם הפרמצבטיקה עוסק בתחומים מסורתיים של מו"פ ייחודי, מו"פ כימי, מו"פ גנרי, ייצור כימי, רישום, שיווק והפצה ועוד. בשנים האחרונות התחום הפרמצבטי נכנס לעיסוק בתחומים חדשים הקשורים בצורות מתן שונות, דוגמת משאפים, בסוגי תרופה שונים הנובעים מעולם הביו-גנטי ועוד. עובדי הפרמצבטיקה הנם עובדי ידע.

דוגמא - אתר ידע בנושאי רישום

תהליך אישור תרופה מול רשויות הבריאות העולמיות, הנו תהליך לא קל ולא קצר. איחור של אפילו חודש אחד, יכול למנוע מחברה את הייחודיות ולהקפיא את יכולת השיווק של המתחרות. שאלות שנשאלו ע"י רשויות הבריאות, הערות שהעירו ודגשים עליהם יש לתת את הדעת, הנם רק מקצת מסוגי הידע, שניתן ודאי לנהל כדי להקטין את כמות ה- Rejects, השאלות ולקצר את זמן האישור. ניהול ידע בנושאי רישום הנו גורם משמעותי להצלחת החברות הפרמצבטיות, למרות שהוא רק שלב אחד בשרשרת הפעילויות של הארגון.

דוגמא - מפת מומחים במו"פ

התמחויות והתמחויות משנה הנן עניין שבשגרה בקבוצות מו"פ בכלל ובפרמצבטיקה בפרט. ההתמחויות של העובדים, נבנות ומתפתחות גם במקום העבודה הנוכחי, אך גם בפרויקטים קודמים, מקומות עבודה קודמים, ולא פחות, בתקופת הלימודים והמחקר האקדמי. ניהול "דפי זהב" רגילים, אינה מספקת בדרך כלל, שכן ישנה אבחנה בהתמחות ב- Grinding, לעומת  Milling וכדומה. ניהול מפת מומחים, בה מנוהלים גם תהליכי העבודה של העדכון השוטף והשימוש במפת המומחים, יכולים לחסוך לימוד עתיר זמן או רכישת הידע מגורמים חיצוניים.

לקוחות בהם יש לנו ניסיון

 

טבע

אגיס

פארמוס

XTL

BMS