לקוחותינומגזריםתעשיה

הצורך

עולם התעשייה עובר שינויים רבים בשנים האחרונות. לפני 50 שנה חשבנו וניהלנו את הפועל בהיבט ייצורי, כחלק משרשרת הפעילות. פועלים עבדו במפעל מיום סיום הכשרתם ועד יום פרישתם.
במאה ה- 21, התעשייה כולה משולבת טכנולוגיה, משולבת מגוון תהליכים, והעובדים הנם בראש וראשונה עובדי ידע. אנו מצפים מהם להפעיל שיקול דעת ולקחת החלטות.
הצורך המרכזי בתעשייה הנו שיתוף בידע שנצבר אצל הגורמים המקצועיים, תיעודו והפיכתו לנכס ארגוני.
במקביל, קיימת חשיבות רבה לשימוש מושכל בידע שנצבר, כמו גם לשחזור הצלחות והימנעות מחזרה על שגיאות.
יישום פיתרונות ניהול ידע בעולם התעשייה עשוי להוות גורם מכריע ומשמעותי כמענה לצרכים אלו וליצירת יתרון תחרותי.

דוגמא - קהילת ידע מהנדסים

מהנדסים מפוזרים בין המפעלים השונים (כאשר יש יותר מאחד) ובוודאי בין מספר מחלקות ומתקנים. הם נתקלים, יום יום ושעה שעה בסוגיות דומות: כיצד ליעל תהליכים? כיצד לתכנן הזזת ציוד? איך להתמודד עם בעיות חשמל? ועוד. מניסיוננו בפעילות מול אוכלוסיית המהנדסים, מדובר בקבוצת אנשים עסוקה, הנתקלת בבעיות דומות לאלו של עמיתיה בארגון. ביותר מפעם אחת נתקלנו במצב שמהנדסים פנו לספק חיצוני, או לחברה אחרת, ולמדו שבבעיה זו כבר נתקלו בארגון שלהם הם. הקמת קהילת ידע, יוצרת מקום מפגש משותף (גם על המחשב, גם מפגשי פנים אל פנים), בהם המהנדסים יכולים לשתף ידע. השיתוף נעשה במספר ערוצים של פורומים, מסמכים, טיפים ומפגשי חשיבה.
בנוסף לשיתוף בידע, הרי שתיעודו של הידע הנוצר בקהילה משמש את הארגון כמקור חשוב לניהול הידע ההנדסי ותיעודו ובד בבד משמש כמקור מידע מקצועי בעל ערך רב.

דוגמא- ניהול תובנות במו"פ

קבוצת המו"פ נחשבת, ולא בכדי, כחוד בחנית של ארגונים רבים. הידע המתפתח בה, הוא "הידע" של הארגון- הבסיס עליו הוא מפתח טכנולוגיות קיימות וחדשות. הרבה מידע זה לא נוהל עד כה, בגלל שמדובר בפיסות ידע פה ושם: "בערבוב חומר X, כאשר נתקלים בתופעה Y, כדאי להוריד את הטמפרטורה ב- 2 מעלות." תובנות הן אותן פיסות ידע קצרו, אך יקרות מפז שמסתובבות בראשי המהנדסים והחוקרים. ניהולם מאפשר עבודה יעילה יותר וקצב פיתוח מהיר יותר, שכן מכל ניסוי שלא הצליח בדרך, אנו משמרים את הידע, ולא רק מהנוסחאות הקבועות שעברו לייצור.
השימוש בתובנות מאפשר הלכה למעשה ללמוד מטעויות של אחרים, אך גם מהצלחותיהם. שילוב התובנות בתהליכי העבודה "בזמן אמת" מאפשר לחסוך זמן וכסף רב, ההולכים לאיבוד בעת ההתמודדות עם דילמות מקצועיות. ניהול התובנות נכון לא רק למעבדה, אלא גם לתהליכי מו"פ אחרים. ניהול תובנות, מניסיוננו בארגונים, הנו כלי משמעותי להצלחת המו"פ.

לקוחות בהם יש לנו ניסיון 

 מפעלי ים המלח  
 כ"יל דשנים  
 נטפים  
 גלעם  
 דניה סיבוס  
 קרלסברג

 MIYA

מכתשים אגן

חברת חשמל

אילטם

פלסן

לגין אריזות מזון

פלרם תעשיות בע"מ

קבוצת תדהר

אלקטרה