לקוחותינומגזריםבריאות

הצורך

עולם הבריאות הנו אחד מארבעת התחומים המתפתחים וצומחים (למרות כל התחזיות). הידע של המבוטח הולך ועולה, גם על בסיס מידע מהאינטרנט, גם על בסיס ידע שצבר מארגוני בריאות מתחרים, וגם על סמך הליכתו, לעיתים, לקבלת יותר מחוות דעת רפואית אחת. על ארגוני הבריאות להעמיד לרשות עובדיהם את הידע, על מנת להבטיח שיהיה מקיף ויוכל לתת מענה לשאלות המבוטחים. על ארגוני הבריאות להעמיד לרשות עובדיהם את הידע כדי שיהיה אחיד ויאפשר מענה זהה של גופים שונים אליהם אנו פונים. על ארגוני הבריאות לאפשר שיתוף ידע בין בעלי תפקידים העוסקים באותן פעילויות במקומות שונים.

דוגמא - קהילה פרה-רפואית

ארגוני הבריאות מורכבים מבעלי תפקידים מוגדרים, המשולבים במתקנים שונים. באופן מעשי, ישנם תפקידים רבים בהם יש עובדים רבים המשמשים באותו תפקיד (פיזיותרפיסטים, אחיות, עובדי מעבדה וכו'). בעלי תפקידים אלו נדרשים לסוגיות דומות מידי יום ביומו. אופי הפעולות אינו תלוי כמעט במיקום המתקן, ולכן במקרים רבים התלבטות של עובד מעבדה כאן, דומה או אפילו זהה לזו של עובד מעבדה שם. כל פיזיותרפיסט שומר לעצמו, כחלק חשוב מפעילותו, תרגילים מצולמים של פעילויות בית אותם הוא מחלק לביצוע עצמי. ללא ניהול ידע, מומצא בכל יום הגלגל מחדש. קהילת ניהול ידע מאפשרת שיתוף פנים אל פנים, אך יותר מכך, שיתוף וירטואלי המאפשר שיתוף צילומי תרגילים, מסמכים, טיפים, שאלות חוזרות ועוד. שיתוף וירטואלי, באמצעות אתר, מאפשר גם ניהול דיונים והעלאת התלבטויות, באופן חי ומיידי.

דוגמא - נהלים חכמים

ארגוני בריאות מבוססים, בצד השירות אותם הם מעניקים ללקוחות, גם על המידע והידע מי זכאי לאיזה שירות ובאילו תנאים. המידע מאורגן בנהלים וחוזרים המופצים מעת לעת לבעלי התפקידים השונים. קיים קושי בקריאה של כל הנוהל מחדש כל פעם שיש עדכון; קיים קושי בזכירת המידע הנקרא, וקיים קושי באחזור מידע ספציפי רלוונטי בעת הצורך. נהלים חכמים הנם שיטה חדשה לבניית הנהלים והחוזרים המושתתת על מפת נוהל בעמוד הראשון ויתר הנוהל המאורגן כמקטעי ידע. נהלים חכמים מסייעים בהבטחת השימוש הנכון, המדויק והעדכני בנהלי הארגון.

לקוחות בהם יש לנו ניסיון

מכבי שירותי בריאות

שירותי בריאות כללית

בית בלב

בית חולים רמב"ם

מאוחדת שירותי בריאות