תוצאות חיפוש
הספר Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, הינו ספר העוסק בחוויית המשתמש, אך שונה מהספרים הטיפוסיים בנושא.
  "אם אתה לא שם, אתה לא קיים" בימינו, אחד הכלים המשמעותיים והזמינים להעברת מסרים, העומדים לרשות כולנו, הינו אתר הWeb – אתרי אינטרנט של חברות, פרופילים אישיים בFacebook , Linkedin וכדומה.
, כדאי לקרוא גם את ספרו הנפלא של Jeff Johnson- Designing with the Mind in Mind (תקציר להלן )