ירחון 2Know לניהול ידע
ירחון 2Know לניהול ידע
גיליון יוני 2002 - מהדורה מס' 33
גיליון יוני 2002 - מהדורה מס' 33
גיליון:
החודש התבשרנו על תוכנה מסוג חדש לניהול ידעהמאפשרת שיתוף מאחד לאחד (Peer to Peer Collaboration ) מעל מערכות מחשב קיימות וחדשות. החלוץ הראשון נקרא Presence-AR מבית Advanced Reality . התוכנהאו יותר נכוןפלטפורמת מחשובמאפשרת  >>
ישנם סוגים שונים של תכנים אותם אנו מנהלים במסגרת מערכות ניהול הידע. כאשר אנו מדמיינים בעיני רוחנו מערכת ניהול ידע, בדרך כלל עולות בעיני רוחנו דוגמאות של תובנות ( Insights ) שהתגלו בארגון ורק מומחה אחד, ותיק ומיוחד, זוכר  >>
אחד ממרכיבי פרוייקט מכל סוג שהוא ובכללם פרוייקט ניהול ידע, הם המדדים. חשיבותם נובעת מהצורך להציג ROI (Return of Investment ). המדדים מתחלקים לסוגים שונים כגון: מדדי איכות, מדדי כמות/פעילות, מדדי תוצאה. הגדרת המדדים  >>
אני בהחלט מסכימה לגישה של צמיחת הפורטל הארגוני מאתר האינטראנט.
זו גישה נכונה להגיע צעד אחר צעד לפורטל ע"י הרחבת הקייםבמקום לזרוק הכל ולהתחיל מבראשית
בדרך זו ניתן לפתח את פורטל הארגוני בפרק זמן מהיר יותרצעד אחר צעדבעלות  >>
כנסים קורסים ויתר פורומים בארץ ובעולם.


אחד מתתי עולמות ניהול הידע קשור לניהול תכנים: Content Management. העוסק בניהול התוכןנתקל ודאי לא פעם בשלושה מושגים קשורים:
·Content Management Systemלהלן CMS.
·Enterprise Content Managementלהלן ECM.  >>
"KM must be ridiculous to use". -- Carla O'dellAPQC
והכוונה- כדי שזה יצליחזה צריך להיות פשוט מאד לשימוש עד כדי מגוחך.


 >>
המגזין נכתב ע"י חברת Rom Knowledgeware
Fax 077-5020772 * Tel 077-5020771/3 * רח' בר כוכבא 23, בני ברק מיקוד 67135