ירחון 2Know לניהול ידע
ירחון 2Know לניהול ידע
גיליון מרץ 2002 - מהדורה מס' 30
גיליון מרץ 2002 - מהדורה מס' 30
גיליון:

חדש!!! דו שבועון – ניהול עם ידע - חברת "ניהולים – ניהול עם ידע" החלה להפיק דו-שבועון אלקטרוני חדש בנושא של ניהול ידע. דו השבועון עוסק בהצגת אירועים מתוקצרים מתחום ניהול הידע (בעולם ובארץ)ובניתוח האירועים על-ידי צוות היועצים של ניהולים.

ניתן להירשם בכתובת www.nihulim.co.il ועל-ידי כך להצטרף לרשימת התפוצה שתאפשר דחיפה של הודעות עם קישור לדו שבועונים הבאים עם פרסומם. בנוסףניתן להיכנס לאתר גם ללא הרשמה בכתובת:שם תוכלו למצוא את השבועונים האחרונים וחומרים נוספים.


סקירה: ארגון תכנים

אחד המדדים להצלחת מאגרי ידע באשר הם: פורטל ארגוני, מאגר ידע ייעודי או אינטראנט, הינו מידת השימוש או אי השימוש בתוכן. בין הגורמים העיקריים המשפעים על רמת השימוש בידע נמנה נושא ארגון התכנים. ידע שאינו מסודר באופן הנוח לשימוש הוא ידע שלא ייעשה בו שימוש. מספר הקליקים הדרוש להגיע לתכנים – יכול להוות מכשול כאשר הדרך להגיע למידע קריטי ורלוונטי רצופה בקליקים רבים מדי. בארגונים קטנים למשל, ארגון התכנים מהווה לפעמים 70% מניהול הידע כולו. אחוז שימוש נמוך בארגונים אלו נובע מארגון תכנים לקוי. חיפוש מסורבל המניב תוצאות רבות מדי מהווה אף הוא גורם מרתיע לשימוש.

 

אז מה עושים? כיצד ניתן להבטיח שארגון התכנים לא יהווה מכשול להצלחה ויסייע לרמת שימוש גבוהה בידע?

ישנם מספר קריטריונים שיש לתת את הדעת עליהם בהיבט של ארגון התוכן והצגתו:

=    על התוכן להיות מוצג בכפוף ללוגיקה אחידה וקבוע, כשההיגיון הפנימי של ארגון התכנים ואופן הצגתם נשמר לכל אורך הדרך. בדרך זו תובטח קלות ההתמצאות בתוכן.

=    על התוכן להיות מאורגן ע"פ צורכי המשתמש תוך סידור וארגון התכנים באופן אינטואיטיבי בעיני צרכן המידע.

=    הצגת המידע החשוב ביותר ובעל תכיפות  השימוש הגבוהה ביותר צריכה להיעשות בכמה שפחות קליקים וזאת ע"מ לאפשר נגישות מהירה למידע הדחוף והתכוף ביותר לעובד.

=    במידה והטכנולוגיה מאפשרת זאת ניתן להדגיש תוכן חדש וזאת ע"מ לאפשר גישה מהירה לתכנים חדשים שנוספו ע"י דחיפה למשתמש ומינימום תקורה מצידו.

    כדי לענות על הקריטריונים הללו ועל מנת להבטיח גישה נוחה לתוכן דרושים שני פרמטרים קבועים ואינטואיטיביים לשימוש:

1.     בר חיפוש – Search Bar

2.     בר ניווט – Navigator Bar

על שני פרמטרים אלו להיות זמינים בכל עת ובכל דף במערכת.

בר החיפוש – ישנם מספר מנגנוני חיפוש: חיפוש ע"פ מילה חופשית בלבד -  מניב תוצאות רבות מדי וגורם להצפה בידע מה שמרתיע את המשתמשים מחיפוש אחר הידע. חיפוש ע"פ מילות מפתח – מניב מעט מדי תוצאות והתקורה לבנייה ושיוך מילות המפתח הינה גבוהה. כמו כן ישנו קושי לנבא מה יהיו מילות המפתח בעתיד ואין הנחיה לעובד על אילו מילים לחשוב בזמן השמירה.  חיפוש ע"פ מאפיינים – מאפשר בניית חיפוש חכם וממוקד תוך שימוש במסננים ע"פ המאפיינים הארגוניים. בדרך זו נעשה שכלול של מילות המפתח ע"י כך שמגדירים X מאפיינים ארגוניים ועל פיהם נעשה סינון כתוספת לחיפוש החופשי. החיפוש בצורה זו מניב תוצאות מסוננות וממוקדות לצורכי המשתמש ומקל על התמצאות בים המידע. התקורה בבניית המאפיינים אינה גבוהה מדי מאחר וניתן לבצע Auto-Tagging חלקי שהינו שילוב אוטומטי של פריט למאפיינם הרלוונטי לו. ע"י כך מתן מאפיינים לפריט נעשה קל יותר. יתר על בשימוש במאפיינים אנו מגבילים את העובד לסט מוגדר ותחום של מאפיינים כך שהוא לא נדרש לשייך פריט לעשרים מילות מפתח אלא לשלושה עד חמישה מאפיינים בלבד.  (מידע נוסף על המאפיינים ניתן למצוא בירחון אפריל 2001 - סקירה )

השימוש המומלץ בבר חיפוש הוא ע"י חלוקתו לחיפוש מקוצר וחיפוש מורחב/מתקדם שהגישה אליהם מתאפשרת מכל דף ודף. בבר החיפוש המקוצר יש לשלב תיבת טקסט חופשי  יחד עם המאפיין השכיח ביותר. בר החיפוש המורחב יכיל הן את תיבת הטקסט החופשי והן את כל המאפיינים שהוגדרו ולא רק את המאפיין השכיח ביותר.

בר הניווט -  מאפשר חיפוש תוך ניווט בעץ. עץ הניווט מבוסס על המאפיינים הארגוניים ונבנה בצורה היררכית.  בר הניווט ההיררכי צריך להיות עקבי ובעל סידור הגיוני ואינטואיטיבי כך שיאפשר התמצאות קלה ומהירה בתוכן. יש להגדירו בהיבט של מחפש המידע ולא בהיבט שומר המידע.  ההיררכיה שעל פיה נבנה העץ קשה לעיתים להגדרה ולכן יש להגדיר היררכיה ראשית תוך סיוע במבנה הארגוני והקבצת התוכן ע"פ נושאים ולא ע"פ סוג המסמך. במקרים חריגים במיוחד ניתן להגדיר שתי היררכיות ובמידה והטכנולוגיה מאפשרת זאת ליצור FLIP FLOP המאפשר לבחור באחת משתי ההיררכיות בכל פעם. אולם בבחירה בדרך זאת יש לקחת בחשבון את הקושי הנובע מהצורך לשמור כל פריט בשני מקומות לדוגמה פעם תחת מוצרים ופעם תחת לקוחות. (מידע נוסף על בניית עץ ניתן למצוא בירחון אפריל 2001 – טיפ )

 

מדוע יש צורך גם בבר החיפוש וגם בבר הניווט?

החיפוש דרך בר החיפוש הוא אסוציאטיבי ויעיל במקרים בהם המשתמש לא יודע בדיוק מה הוא מחפש.

החיפוש דרך הניווט יעיל כאשר המשתמש מחפש נושא מסוים ורוצה לדעת מה נמצא תחתיו.

יתר על כן ישנם עדיפויות שונות לאופן החיפוש בקרב המשתמשים – יש המעדיפים את החיפוש באמצעות מילה חופשית ומאפיינים ויש המעדיפים את שיטת הניווט ההיררכי. מאחר ואנו שואפים שארגון התכנים יהיה על פי צרכי המשתמש וכן שייעשה בתוכן שימוש מרובה, יש לספק למשתמשים את הדרך הנוחה להם. מאחר ושתי הדרכים מנוצלות באותה מידה אין עדיפות אחת על השנייה ויש צורך לתת מענה לשתי הדרכים.

 

עקרון יסוד חשוב וקריטי שיסייע להעלאת סיכויי ההצלחה בשימוש בתוכן הינו חשיבה דרך עיני צרכן המידע ולא דרך עיני יצרן המידע. ומי יודע טוב יותר מה נחוץ למשתמש מאשר המשתמש עצמו? לכן לשם הצלחת תהליך ארגון התכנים, כשהמטרה היא שצרכן המידע ימצא את מבוקשו, יש לשתף את המשתמש בתהליך ארגון התכנים  ולשלבו בעיקר בשני צמתים עיקריים:

שלב התכנון המקדים – בעת הגדרת האפיון שיתוף המשתמשים בחשיבה על ארגון נכון של התכנים.

שלב ה – Prototype -  עריכת מבחני Usability במטרה לבחון האם החשיבה הייתה נכונה או שמא יש צורך בארגון שונה של התוכן.

לסיכום: ארגון תכנים נכון מהווה בסיס לשימוש אפקטיבי בתוכן ויאפשר לעובד להתמקד בעבודתו ולא בחיפוש אחר המידע.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעורכי העיתון.

כמו בכל דבר גם סביב נושא הפורטלים נולדו מיתוסים שונים. להלן התייחסות למספר מיתוסים מקובלים: 

1.     פורטל הנו פרוייקט טכנולוגי -  פרוייקט הפורטל מורכב משלושה רכיבים: טכנולוגיה, תוכן וארגון. עפ"ר נחשב הפורטל כפרוייקט טכנולוגי ועקב כך מנוהל ע"י אנשים טכנולוגים ורק על ידם. התייחסות לטכנולוגיה דרושה אך נדרשת גם התייחסות לתוכן ולארגון מיטבי. בניית פורטל בהיבט טכני בעיקר סופו רמת שימוש נמוכה. מומלץ לשלב אנשי תוכן ומשתמשים לשם הבטחת שני הרכיבים  הנוספים החשובים לא פחות.

2.     פרוייקט ייקח רק שלושה חודשים – בגלל חידושם של הכלים מחד והצורך בחשיבה אחרת מאידך, הקמת פורטל אורכת זמן. למרות הקלות היחסית של שימוש בכלים אלו, הצורך באפיון אינו קטן והכלים אינם מושלמים. לכן ניתן להגדיר למשל ששלב א' של הפרוייקט יימשך חצי שנה אך לא כל הפרוייקט כולו.

3.     אנחנו לא צריכים לרכוש תוכנה -  ברכישת תוכנה נרכש לא רק הכלי אלא גם הידע של ספק התוכנה והמומחיות שלו. בפיתוח עצמי אנו עלולים ליפול על מכשולים רבים שספקי התוכנות כבר התחבטו בבעיות ומצאו להם פתרון וחבל להמציא את הגלגל מחדש. בסופו של דבר עלויות פיתוח עצמי עשויות להיות גבוהות מעלויות רכישת תוכנה גם אם בתחילה זה נראה ההיפך. עם זאת במידה וישנה בעיה תקציבית וקיים בסיס טכנולוגי בארגון, ניתן לעשות בו שימוש תוך הבנה ותובנה שזהו פתרון לזמן מוגבל.

4.     אנחנו לא צריכים להיעזר ביועצים -  פורטלים רבים נכשלו עקב תשתית לקויה. הבסיס להצלחת הפורטל הינו בניית תשתית טובה. ישנם שיטות ומתודולוגיות המתמודדות עם תכנים אופטימליים, ארגון נכון וחשיבה המשלבת טכנולוגיה ותהליכי עבודה של המשתמשים. יש אנשים שהתמחותם היא באיך לשלבם וכמו שלא נקים רשת בלי להסתייע במומחי רשת מומלץ להסתייע במומחים לדבר. פורטלים רבים בעולם שהתחילו בכוחות עצמם "כי קלה היא הדרך" , לא הצליחו.

5.     כמה שנכניס יותר דברים לפורטל, כך ייטב – כאשר מנסים לתת מענה ליותר מדי צרכים נוצר מצב שיש מעט מדי מכל דבר והתועלת מועטה. עדיף להתמקד בצרכים החשובים לארגון לבחור את תת הקבוצה החשובה ביותר, לה צורכי הנתונים/מידע/ידע התכופים ביותר, שעצם ניהולם יסייע ביותר למינוף הארגון, על פי האסטרטגיה שקבע לעצמו. קבוצה זו יש ללמוד, ועבורה מומלץ להקים פורטל הנותן פתרון מעשי לקבוצה זו. עם זאת יש לבצע את התכנון ברמה אסטרטגית כדי להבטיח גמישות וקלות הרחבה עתידית לקבוצות נוספות.

6.     אם נבנה את הפורטל האנשים יבואו – מטרת הפורטל אינה הבאת אנשים אליו, מטרתו להביא לאנשים את הידע בו השימוש בו הדחוף וקריטי ביותר לביצוע עבודתם בצורה הנוחה והזמינה ביותר. כדי שאנשים יעשו שימוש בפורטל יש לצקת בו את התכנים הנכונים, במבנה הנכון וכמובן לא לשכוח לשתף את האנשים כבר מהשלב ההתחלתי.

7.     הפורטל מתנהל בעצמו – הפורטל לא יתנהל מעצמו אם לא נתחזק אותו בצורה שוטפת. הקמת פורטל אינה זבנג וגמרנו שכן על התכנים להתעדכן באופן שוטף. חשיבות העדכון נובעת מעצם היות הארגון חי ועל כן פורטל שאינו מתעדכן ומתמלא כל העת בתכנים חדשים כמוהו כמאגר "מת" ורמת השימוש בו הולכת ופוחתת. חשוב לעדכן את תכני המאגר, למלא תכנים חדשים ולהסיר תכנים שאינם בתוקף עוד. יש לתכנן משאבים מראש הן לתחזוקת התכנים הקיימים והן לשיפורים והרחבות בשלב ב'.

8.     הפורטל יפתור את כל בעיותינו – הפורטל מהווה כלי לניהול נכון אולם הוא לא בא לפתור את כל בעיות הארגון. הפורטל בה לפתור בעיה מוגדרת שעימה על הארגון להתמודד. פורטל ארגוני יכול לשמש כלי שיסייע בפתרון בעיות הארגון אולם הוא עצמו אינו פותר אלא מהווה כלי תומך.

והפעם פורום ניהול ידע - Henley Knowledge Management Forum.

מטרת הפורום היא ליצור סביבה משותפת של אנשי עסקיםהוגי דעות תעשייתייםומומחים/ אקדמאים ע"מ לעזור לארגונים להתמודד עם אתגרי תקופת המידע הדיגיטלית. לפורום פעילויות רבות בתחום ניהול הידע כגון סדנאותסמינריםקבוצות דיוןופרוייקטים מחקריים בנושאי מפתח המשפיעים על תחומים שימושיים.

צפייה מהנה!


כנסים קורסים ויתר פורומים בארץ ובעולם.


פעמים רבותבהתייחסות לפורטליםאנו נדרשים לצמד המושגים: Customization ו- Personalization. מהו צמד מושגים אלווממה נובעת משמעותו העמוקה בהקשר הפורטלי?

נקדים ונאמרשלצערנוישנם מספר הסברים הפוכים לאותם צמד מושגים. דהיינומה שאנו (וכמובן נוספים) מגדירים כ- Customization מוגדר ע"י ספקי תוכנה ספורים כ- Personalization. אך אל בלבול. הבנה של מהות המושגים תקלגם לעשות בהם שימוש נבוןוגם לזהות בקלות יחסיתהיכן פשוט פגשתם ספקשטרום עידן הסטנדרטיזציהאימץ לו את המושגים ההפוכים.

ולעניין:

Customization(התאמה קבוצתית)- התאמה של הפורטל ע"י הארגון לצרכים של תתי קבוצות בו. התאמה זו נוצרת ע"י הרשאותע"י השקעת משאבים בתתי פורטלים ייחודיים ו/או ע"י בניית דפים המותאמים לקבוצה באופן עריכת התכנים שבה. הדגש המרכזי הנו שההתאמה מבוצעת ע"י הארגוןהאח הגדול.

Personalization (התאמה אישית)- התאמה של הפורטל ע"י הפרט לצרכיו הוא. רמה זו נבנית לאחרה- Customizationמתוך סל ההרשאותתתי הפורטלים והדפים שנבנו לקבוצהומאפשרת לפרט:

א. מתן גוון אישי.

ב. עידון (Refining) של פורטל הקבוצה לצרכיו הוא.

במידהותהליך ה- Customization נעשה כהלכהרמת ה- Personalization הנדרשת נמוכה. מדוע יכולות אלו כה חשובות?

כי הן מהוות את הבסיס לפורטל מותאם תוכן ומותאם מבנה לצרכים של כל בעל תפקיד וכל פרט בארגון. במילים אחרותההתאמה הקבוצתית והתאמה אישית הנן בסיס לפורטל אפקטיבי. ובזה הלא עסקינן.


A piece of data is the end of a conversationbut a piece of information is the beginning

-- Douglas Adams


המגזין נכתב ע"י חברת Rom Knowledgeware
Fax 077-5020772 * Tel 077-5020771/3 * רח' בר כוכבא 23, בני ברק מיקוד 67135