מאמרים נוספים ברשת הידע:
ידע סמוי - Tacit Knowledge

ידע קיים שקשה להגדיר שכן לא תמיד האדם מודע לו או יודע לנסחו. קיים עפ"י רוב ברמה אישית.
כולל "Know Hows" ,"Know who" ,"know whats", מודלים חשיבתיים, אמונות ונקודות מבט והסתכלות.
דוגמא: "כשאני שומע את צליל הזה, אני בודק את הקרבורטור".
ידע סמוי הינו הידע המשמעותי, פעמים רבות, המהווה את הבסיס למומחיותם של האנשים ותבונתם. הדרכים לשיתופו מגוונות, אם דרך שיתוף תוך שימוש בחניכה (ללא הסבר היד אלא הדגמת השימוש), דרך קשר בין בעלי הידע (בעל הידע משתף כמענה לשאלה מעשית) ועד הקנייה סדורה ההופכת את הידע לידע גלוי.

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: