מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Heibert, 1992
"Communication can promote and guide reflection, and reflection can enrich what is shared through communication".
Heibert, 1992
 
מאמרים נוספים ברשת הידע: