מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- אוסקר ווילד

"מרבית הלומדים מתייחסים לידע כאילו הוא נוזל שיש לבלוע ולא מוצק שיש ללעוס ואחר כך הם משתאים על כך שלא קיבלו מספיק תזונה".

סידני הריס


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: