מאמרים נוספים ברשת הידע:
כנסים יולי 2020

שם האירוע: פורום KMI בנושא משילות נתונים, מידע וידע 

מיקום האירוע: וירטואלי

תאריך: 04.08.20
לפרטים נוספים: אנשים ומחשבים 03-7330733

 

 

 

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: