מאמרים נוספים ברשת הידע:
CII global summit showcases leadership strategies for the knowledge edge

מאמר מהעולם בשלושה חלקים שונים מאת Madanmohan Rao עם ציטוטים של מוריה :-)

 

חלק 1

חלק 2

חלק 3

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: