מאמרים נוספים ברשת הידע:
אפריל 2020

לאור המצב בעולם, מרבית הכנסים נדחו ללא צפי בינתיים למועד חדש.

מקווים יחד איתכם לחזור לשגרה בבריאות ובמהרה. 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: