מאמרים נוספים ברשת הידע:
מרכז הידע לחדשנות

אתר בנושא חדשנות "מרכז הידע לחדשנות" של הפקולטה לתעשיה וניהול בטכניון:

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: