מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Management: Strengthening Health Services, Saving Lives: A K4Health Animation

סרטון המדבר על השפעת ניהול הידע על ארגוני הבריאות

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: