מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Management Basics - Learn and Gain | A quick Overview
מאת: https://www.youtube.com/watch?v=mFNh4jp4yBo

סקירה מהירה על עקרונות ניהול הידע

 

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: