מאמרים נוספים ברשת הידע:
Shrek and Knowledge Management/שרק וסוגיית ניהול הידע

סרטון משעשע שבוצע במסגרת קורס ניהול ידע באוניברסיטת בן גוריון

שרק בסוגיית ניהול הידע

 

 

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: