מאמרים נוספים ברשת הידע:
What is a Knowledge Management (KM) framework?

סרטון של ניק מילטון בנושא ניהול ידע

 

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: