מאמרים נוספים ברשת הידע:
How to implement knowledge management in an organisation

סרטון של ניק מילטון על הטמעת ניהול הידע בארגון

 

 

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: