מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge management: a journey from 15 years ago....

בלוג של ד"ר בוני צ'וק, מסע אחורה בזמן לניהול ידע לפני 15 שנה

מאמרים נוספים ברשת הידע: