מאמרים נוספים ברשת הידע:
מאמר מהעולם- 7 Recommendations for Treating Customers as Knowledge Workers

שבעה חסמים לזרימת ידע והצעות איך לטפל  בהם

לקריאה לחצו כאן

מאמרים נוספים ברשת הידע: