מאמרים נוספים ברשת הידע:
מאמר מהעולם- KNOWLEDGE MANAGEMENT?
הסבר פשוט בשפת העם על ידע גלוי וידע סמוי
לקריאה לחצו כאן
מאמרים נוספים ברשת הידע: