מאמרים נוספים ברשת הידע:
McGee’s Musings

אודות התמודדות עם סוגיות בניהול ידע, כולל פוסטים נהדרים על "מסגור" בעיות

 

לחץ כאן

מאמרים נוספים ברשת הידע: