מאמרים נוספים ברשת הידע:
אתר- פורטל העוסק בניהול שינויים

מצ"ב פורטל מקסים העוסק בניהול שינויים. כולל את כלל הכלים הקלאסיים המעשיים החל משמונת השלבים של KOTTER , דרך ADKAR, מסלאו, קורט לווין ועוד.
לכניסה לפורטל

הדף כבר לא קיים ברשת

 
מאמרים נוספים ברשת הידע: