מאמרים נוספים ברשת הידע:
Knowledge Management as the Center of Customer Service
על ניהול ידע כליבת הפעילות של שירות לקוחות, בין אם ככלי לנציגים (מנהלת) ואם ככלי עצמאי ללקוחות
מאמרים נוספים ברשת הידע: