מאמרים נוספים ברשת הידע:
כתב עת העוסק בבינה עסקית. גם מקוון.

ניתן למצוא כאן, חדשות בתחום הבינה העסקית, מחקרים, כלים ועוד

מאמרים נוספים ברשת הידע: