Social bookmarking
מאת: טל אלון ROM Knowledgeware

סימניות חברתיות (social bookmarking או social tagging) היא שיטה למשתמשי האינטרנט לאחסן, לסדר, לחפש ולנהל סימניות של עמודי רשת באינטרנט באמצעות מטה דטה. על פי שיטה זו המשתמשים שומרים קישורים לעמודי רשת שהם מעוניינים לזכור או לשתף אותם עם אחרים.
הסימניות הללו הן בדרך כלל נחלת הציבור, ועשויות להישמר באופן פרטי או באופן ציבורי עבור אדם ספציפי נוסף או עבור קבוצת אנשים. בנוסף, הן עשויות להישמר באופן משותף רק ברשתות מוגדרות או בכל קומבינציה אחרת של דומיין פרטי או ציבורי. 

האנשים המורשים יכולים בדרך כלל לצפות בסימניות הללו על פי סדר כרונולוגי של היווצרותן, על פי קטגוריה, שם התגית או באמצעות מנוע חיפוש.

רוב שירותי הסימניות החברתיות מעודדים את המשתמשים לארגן את הסימניות שלהם באמצעות תגיות א-פורמאליות במקום שיטת התיקיות המסורתית המבוססת על דפדפנים. ישנם מספר שירותים המציגים תיקיות, קטגוריות או שילוב של תיקיות ותגיות. הם אף מאפשרים לצפות בסימניות הקשורות לתגית נבחרת, וכוללות מידע אודות מספר המשתמשים שסימנו אותן.
מספר שירותי סימניות חברתיות אף מסיקים מסקנות מיחסי הגומלין שבין התגיות לשם יצירת אשכולות של תגיות או סימניות.

שירותי סימניות חברתיות רבים מספקים הזנות רשתיות (נקראות גם "הזנות של חדשות" – פורמט נתונים המשמש לספק למשתמשים תוכן המתעדכן לעיתים קרובות) אודות רשימות הסימניות שלהם, לרבות רשימות המאורגנות על פי תגיות. דבר זה מאפשר לנרשמים להיות מודעים לסימניות חדשות הנשמרות ומתויגות על ידי משתמשים אחרים.

לאחר שהשירותים ההלו הפכו להיות לבשלים ולפופולאריים יותר, הם הוסיפו תכונות נוספות, דוגמת דירוגים והערות על הסימניות, היכולת לייבא ולייצא סימניות מדפדפנים, שליחה במייל של סימניות, הערות הסבר ברשת וקבוצות או מאפיינים נוספים של רשת חברתית. 

קישורים לדוגמאות של אתרים שמתמחים ב Social tagging:
http://delicious.com/
http://domino.research.ibm.com/cambridge/research.nsf/242252765710c19485256979004d289c/1c181ee5fbcf59fb852570fc0052ad75?OpenDocument
http://getluky.net/freetag/